Kick-off IX-sport

24 maart, 2015 | 22:44u

Niels van Beek is nauw betrokken bij de werkgroep IX-sport, die het op zich genomen heeft om mensen met een lichamelijke beperking in de breedste zin van het woord, zo dicht mogelijk in de buurt, kennis te laten maken met sportieve activiteiten. Ons doel is om de mogelijkheid te onderzoeken en kansen te creëren om de drempel om te gaan  sporten/bewegen te verlagen. 

Om enkele mogelijkheden te laten zien van aangepast sporten, organiseerde de werkgroep IX-sport een kick-off die op zondag 29 maart 2015 heeft plaatsgevonden. Vele belangstellenden hebben hier kunnen proeven van aangepaste sportactiviteiten. Verder zijn er die middag vele contacten gelegd tussen de aanwezige organisatoren, buurtsportcoach Hennie van Kuijk, sportverenigingen, gehandicaptenplatform Geertruidenberg, demonstratiesporters, wethouder en geïnteresseerde bezoekers. Deze eerste contacten hebben er zelfs tijdens de kick-off al voor een aantal mensen voor gezorgd dat ze een sport hebben gevonden die bij hen past. 

Alle gesprekken die gevoerd zijn die middag, alle ideeën die zijn ontstaan en de reacties uit de evaluatiemail die de bezoekers krijgen worden op korte termijn door de werkgroep geëvalueerd om vervolgstappen te gaan plannen.
Dit alles met als doel om er voor te zorgen dat iedereen kan zeggen; IX-sport. (ik sport)
Zoals ook het motto van de werkgroep IX (iks) luidt: Iedereen kan sporten !!