Update Coronamaatregelen Fysiofit

4 november, 2020 | 11:55u

In de persconferentie van dinsdag 3 november zijn de voorwaarden t.a.v. binnensporten verder aangescherpt.

Gezien deze nieuwe maatregelen heeft Van Beek & Bloemsaat besloten om de groeps-Fysiofitlessen vanaf woensdagmiddag 4 november t/m vrijdag 27 november niet door te laten gaan. 
De deelnemers zullen hiervan per mail op de hoogte gesteld worden.

In de laatste week van november zullen we u weer informeren over de stand van zaken t.a.v. de sportmogelijkheden voor december 2020. 

Graag willen we jullie meegeven om te blijven bewegen en goed voor jezelf en elkaar te blijven zorgen.

We hopen elkaar snel weer in een sportieve sfeer te mogen begroeten.

De individuele Fysiofittrainingen kunnen wel doorgaan.