Fitkids training

Kinderen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking hebben in het dagelijks leven vaak onvoldoende mogelijkheden om aan lichaamsbeweging te doen. Dat is jammer, want trainen en sporten is goed voor het welzijn van het kind. Het heeft een positief effect op het uithoudingsvermogen, zelfrespect en de sociale contacten. In onze Fitkids-groepen wordt aan deze kinderen de mogelijkheid geboden om sportief actief te zijn op hun eigen nivo.

FITKIDS is een initiatief van de Stichting Artsen voor Kinderen. De Stichting Artsen voor Kinderen zet zich in voor de verbetering van kwaliteit van leven van kinderen met een chronische ziekte of beperking door het opzetten en uitvoeren van praktische maatschappelijke projecten die wetenschappelijk gefundeerd zijn. Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met ons centrum.