Fysiotherapie bij COPD

Als u zich inspant en dat leidt tot benauwdheid en hoestbuien, is het begrijpelijk dat u lichamelijke activiteiten liever mijdt. Maar als u chronische bronchitis of longemfyseem heeft, kortweg COPD, is het extra belangrijk dat uw conditie niet in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Als u minder beweegt, zullen klachten juist eerder optreden en uw mogelijkheden steeds verder afnemen. Dat is jammer, want uw fysiotherapeut kan u leren hoe u door beweging uw klachten zoveel mogelijk beperkt.

De behandeling kan dan leiden tot minder hoesten, beter ademen en verantwoord bewegen. Samen met uw fysiotherapeut, de deskundige van het dagelijks bewegen, leert u zo goed mogelijk om te gaan met COPD. In ons centrum wordt samengewerkt met huisarts, specialist, gespecialiseerde verpleegkundige en/of thuiszorg.

In samenwerking met het revalidatiecentrum Breda afdeling 'Schoondonck' (centrum voor longrevalidatie) is het project ketenzorg COPD gestart. De multidisciplinaire samenwerking verbetert en optimaliseert de kwaliteit van de zorg aan de COPD-patiënt. Speciaal voor deze aandoening is het mogelijk om groepstraining te volgen in ons centrum. De groepstraining COPD-fit is aangepast aan uw persoonlijke situatie. U traint in een kleine groep met mensen die ook luchtwegklachten hebben.