Oedeemtherapie

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel, als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Er zijn verschillende vormen van oedeem. Eén van de vormen ervan is lymfoedeem. Lymfoedeem ontstaat doordat de afvoer van lymfevocht is verminderd en kan voorkomen in alle ledematen, de romp, of in het gelaat . Er wordt een onderscheid gemaakt in:

• Aangeboren of primair lymfoedeem. Vaak is dit al op jonge leeftijd zichtbaar. Dit oedeem ontstaat, doordat er afwijkingen zijn in de aanleg van het lymfstelsel.
• Secundair lymfoedeem (ontstaan als gevolg van een andere aandoening). Bekend zijn vooral het armoedeem na een borstoperatie, waarbij delen van het lymfstelsel worden verwijderd of beschadigd of het beenoedeem na een gynaecologische of urologische operatie.
Een tweede veel voorkomende vorm is veneus oedeem. Bij veneus oedeem functioneert de terugvloed van het vocht via de aderen niet goed. Vaak wordt die lichte mate van oedeem eerst niet opgemerkt. Die klachten ontstaan geleidelijk.

Therapie
We beginnen de eerste keer dat u komt met een vraaggesprek over de klachten en u wordt lichamelijk onderzocht. Hierbij wordt ook gemeten in welke mate er sprake is van oedeem. Daarna beginnen we met de behandeling. De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van de therapie:

• manuele lymfedrainage. Deze massage techniek wijkt af van gewone massage. De handen maken, met een lichte druk en een constant tempo, een cirkelvormige beweging.
• Oefeningen
• Compressietherapie (drukverbanden en/of therapeutisch elastische kousen)
• Voorlichting

De gekozen behandeling en de uiteindelijke behandeleffecten zijn afhankelijk van de ernst, de oorzaak en de duur van het oedeem en van de mate van de eigen inzet van de persoon in kwestie. Behandelresultaten kunnen zijn omvangvermindering, spanningsafname, pijnvermindering, functieverbetering en afname van infectiekansen. Echter oedeem blijft een chronische aandoening die voortdurende zorg en aandacht behoeft. Met een verwijsbrief van de specialist of huisarts wordt de behandeling volledig vergoed door alle ziektekostenverzekeraars.