Paramedisch Centrum

Binnen ons centrum voor fysiotherapie en beweging bieden we door de verscheidenheid aan fysiotherapeutische specialisaties van ons team een zo compleet mogelijk aanbod van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg. Door intercollegiale samenwerking en overleg worden onze patiënten zo gericht mogelijk behandeld. Middels intensieve samenwerking met andere medische- en paramedische disciplines proberen we de kwaliteit en het aanbod van zorg nog verder te complementeren.

Partners binnen het pand aan de Collegeweg:

logo raak

Verloskundig Centrum Raak
www.verloskundigcentrumraak.nl

34ff716.jpg

Oefentherapie Cesar - Martine van Kaathoven
 

Screen Shot 2013-02-20 at 20.12.54 .png
Podotherapie Vermeulen-Hessing


BES

BES-diëtisten praktijk Optimaal (Fenna Meurer)
www.besdietisten.nl


logo logopedie Bij Ons

Logopediepraktijk Bij Ons
www.logopediebijons.nl


Ergotherapie Monné
Ergotherapie Monné